2 minute ke liye pm bana diya jaye to tum kya karoge?